اخبار گوناگون » اجرای دو نمایش "قَجَر الجَدید" و "طلای رشید" در اصفهان